Home


Het zwaar economisch tij waarin wij verkeren, en niet in de laatste plaats dat wat nog voor ons ligt, trekt een zware wissel op het midden- en kleinbedrijf.

De ras veranderende omstandigheden vereisen veel flexibiliteit van ondernemend Nederland, en vaak de wil en vaardigheid om snel en ingrijpend aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden.

Niet iedereen is in staat of in de positie om adequaat op deze veranderingen in te spelen. Dat leidt veelal tot continu´teitsdreiging.

Mion & Partners heeft zich in de afgelopen 20 jaar gespecialiseerd in het zogenaamde "recovery-" ofwel "turn around-management", een specialisme dat ondernemingen die zich in hun voortbestaan bedreigd zien "uit het dal" moet leiden.

Weinigen hebben er hun vak van gemaakt ondernemingen die zo diep zijn gezonken te beredderen en te revitaliseren. Het begrip ôrecovery-managementö heeft dan ook eerst begin jaren 80 zijn intrede gedaan, waarschijnlijk ten gevolge van de toen heersende economische crisis. We spreken hier dus van een relatief nieuw specialisme.

Een definitie van het begrip recovery-management is :

Het geheel van correctieve ingrepen dat erop is gericht om een neergaande situatie weer om te buigen in een opgaande.

Verwezenlijking daarvan vraagt om een specifieke managementstijl. Recovery-management is bij uitstek een vorm van revolutionair management in plaats van evolutionair management.

Om die reden is het dan ook even zo onverstandig om de turn-around door het zittend management te laten uitvoeren als de turn around-manager na de voltooiing van de turn around de onderneming te laten leiden.

 
 
Contact


Mion & Partners

Molenstraat 6-10

4201 CX Gorinchem

Tel: 0183-690760

Fax: 0183-631593

mion@euronet.nl
 
 
  Home | De Diensten | Werkwijze | Nieuws | Contact Webdesign Proximedia